Hız:Divan-ı Kuddusi Baba


Düzenleyen:

Dr. Necati AKSU

Divanın latincesi için, tıklayınız. (Kısmen düzenlenmiştir.)