– Enterpolasyon hesabı

– İkinci dereceden denklem kök hesabı