– Ebced (cifir) hesabı

– İkinci dereceden denklem kök hesabı