GÜLŞEN-İ RÂZ

ŞEYH MAHMÛD ŞEBÜSTERÎ

Yahya MUSTAFAOĞLU

(Kitabı Satın Al)


(Kitabın İngilizce Meâli)


(Kitabın Farsça Aslı)


ESERİN ŞERHİ


Düzenleyen: Dr. Necati Aksu


 

SUNU

«İSLÂM DİNİ»'ni anlayamamış; konunun taklit ve mecazında kalmış beyinlerde şok etkisi yaparak; kabiliyeti olanları derin tefekküre yöneltecek olan GÜLŞEN-Î RÂZ kitabı tüm düşünebilen Müslümanlara büyük bir Rahmet'tir.

Allah bu kitapta işaret edilen SIRLARA yakîn elde etmeyi ve hazmını nasip etmiş olsun.

AHMED HULUSİ


 

– Eser hakkında

– Giriş

– Kitabın yazılış sebebi

Emir Hüseynî’nin Soruları

– İlk düşünceye daldığım, şaşırıp kaldığım şey şu: Düşünce dedikleri şey nedir?

– Yolumuzda şart olan hangi düşüncedir? Neden düşünce bazen ibadettir, bazen günah?

– Nefisler üzerine tefekkür

– Ben kimim? Bana benden haber ver… kendinden kendine git derler. Bunun manası ne?

– Yolcu nasıl kişidir? Yola giden kimdir? Kime tam ve kamil kişi diyeyim?

– Vahdet sırrına kim vakıf olur… arif olan neyi bilir, anlar?

– Peki… bilinenle bilen o tek ve temiz Tanrı’dan ibaretse bu bir avuç toprağın başındaki sevda nedir?

– Kimdir o “Enelhak- Ben Hakk’ım” diyen? Ne dersin? O nurlara gark olmuş, o nurlanmış kişi saçma mı söyledi?

– Yaratılmış olan hakikat yolcusuna neden vasıl olmuş derler… onun yol alması, bu erişmesi nasıl olur?

– Mümkünün vacibe ulaşması ne demek… yakınlık, uzaklık, bu yakınlıkta, bu kavuşmada ileri gidiş, geri kalış nedir?

– Hangi denizdir, nasıl denizdir o deniz ki kıyısı sözdür; dibinden nasıl bir inci çıkar?

– Külden daha fazla olan cüzü’ hangi cüzü’dür… o cüz’ü arayıp bulmanın yolu nedir?

– Âlem, Tanrı’dan ayrıysa, âlemin, Tanrı’dan ayrı bir varlığı varsa her şeyin hakikatte var olduğu meydanda.

– Mânâ adamı ne ister?

– Ne demektir meyhaneye mensup olmak?

– Küfür nedir?

– Kitabın sonu