KAĞIZMANLI RECEP HIFZÎ

ŞİİRLERİ

 

Düzenleyen: Dr. Necati Aksu


Hıfzî Kimdir?

Sefil Baykuş

Çiçekler

İshak kuşları

Seher yelleri

Ne hoş hayâlime düştü sevdiğim

Gezen kim idi

Serimi sevdâya salan bu mudur?

Yâr eylen eylen

Yetene kadar

Merhaba

Uyan gözlerine kurban olduğum

Mevlâ bilir

Gezdiğim yerler

Güzelleme

Avcıya sesleniş

Nideyim

Kar çiçeği

Ey pîr-i penâhım

Ağlama gözlerim

Sana sığındım

Gönül

Yâr yâr

Dilber

Derdi gamın binâsıyım

Sona'ya ağıt

Vatan özlemi

Pervâne nâra düşer mi?

Kıyma cânıma yâr yâr

Divâne gönül

Uyan ey gözlerim

Ramazan

Mübârek olsun

Muhammed'i göreyim

Fakir

Tütün tiryakisi

Bedduâ

1915 ağıtı

1915'de gelen orduya

Âl-i Osman'dır gelen

Bu dünya

Ağlar (divân)

Âşık-ı sâdık gerektir (divân)

Yâ Râb (Şeki sicilleme)

Ek bilgiler, sözlük