Hız


Divan-ı Kuddusi BabaDüzenleyen:

Dr. Necati AKSU
Kuddusi Baba kimdir? tıklayınız.

Divanın latincesi için, tıklayınız,(kısmen düzenlenmiştir.)