MAKÂMÂT-I EVLİYA

AKŞEMSEDDİN HZ.

(Kaddese’llâhü Sırrahu’l Azîz)

[1390-1458]

(İsmail Hakkı Altuntaş'ın sitesinden alınarak düzenlenmiştir)

Düzenleyen: Dr. N.AKSU


  İÇİNDEKİLER


   

– Hayatı
– Mukaddime

– Âlemde (Dünyada) Mürşid ve Mürid Kimdir? İrşad Kimin Hakkıdır?

– Velayetin Başlangıcı

– İkinci Velayet

– Fenâ Makâmı

– Hikmet

– Âdem (aleyhisselâm)’ın Makam ve Mazharı

– Cezbe Ehlinin Makamları

– Tasarruf Sahiplerinin Makâmları

– Kümmel (Külli) Makamı

– Mâşûk Makâmı

– Sülûk Makâmı

– Aşk Makâmı

– Dört Unsura Dört Nebinin Mazhar Oluşu

– Müşahade Makâmı

– Evliyaullahın Cennet Arzusundan Geçtiği Makâm

– Salât (Namaz) Makâmı

– Marifet Sahibinin Makâmı

– Tevhid Nedir ve Nasıl Makâmdır?