MÜZEKKİ'N NÜFUS

[Nefisleri Temizleyen]

Eşrefoğlu Rûmî (k.s)

(Düzenleyen: Dr. Necati Aksu)


 

İÇİNDEKİLER

 

 

 


GİRİŞ
MÜZEKKİN-NÜFUS MÜELLİFİ EŞREFOĞLU RÛMÎ (K.S) HZ.NİN HAYAT TEZKİRESİ
1 - NEFS-İ EMMÂRE 
2 - MÂ’RİFETULLAH (Allah'ı bilmek) 
3 - İMAN ÜÇ MERTEBEDİR
4 - FENÂ ve FÂNİLİK
5 - NEFS-İ LEVVAME
6 - NEFS-İ MÜLHİME
7 - NEFSANÎ, ŞEYTANÎ ve RABBANÎ İLHAMLAR
8 - NEFS-İ MUTMAİNNE
9 - MÜZEKKİN NÜFUS ADI VE KİTABIN YAZILIŞ TARİHİ
10 - MÜELLİFİN MÜNÂCÂTI
Hikâye
Hikâye
Hikâye
BİRİNCİ BÖLÜM
11 - DÜNYA VE DÜNYA MUHABBETİ, YARARLARI VE ZARARLARI, MİSALLERİ İLE NEFS-İ EMMÂRE'NİN SIFATLARI
12 - DÜNYA NASIL TERK EDİLİR?
13 - PEYGAMBERLERİN DÜNYA HAYATINA BAKIŞLARI
14 - DÜNYA SEVGİSİ HÜSRANLA BİTER
15 - DÜNYA MALI
16 - MALIN HAYIRLISI VE ŞERLİSİ
17 - FİRAVUN'UN HİKÂYESİ
18 - RABİA HATUN'UN HİKÂYESİ
19 - DÜNYA VAR İKEN YOK OLUR
20 - CÖMERTLİK ve CİMRİLİK
21 - FİRAVUN İLE ŞEYTAN'IN HİKÂYESİ
22 - İBRAHİM BİN EDHEM’İN HİKÂYESİ
23 - HASAN BASRÎ’ NİN HİKÂYESİ
24 - FAKİRLİĞİN FAZİLETLERİ
25 - ÂDEM ALEYHİSSELÂM'IN İLK PARAYI BASMASI
26 - EBU DERDÂ’NIN HİKÂYESİ
27 - NEFS-İ- EMMÂRENİN İLACI: HASTALARI YOKLAMAK, CENAZE NAMAZI KILMAK VE KABİR ZİYARETİNDE BULUNMAK
28 - ÖLÜMÜN TÂRÎFİ
29 - DÜNYADA RAHAT YOKTUR
30 - ÖLÜM NEDİR?
KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BAŞINA GELECEKLER
31 - KABİR AZABINDAN KAÇAN PADİŞAHIN HİKÂYESİ
32 - KABİR AZABINDAN KURTULMAK İÇİN
33 - SALİH KULLARIN PEYGAMBERLERE YOLDAŞ OLMASI
34 - ÖLÜYE, KAÇ YERDE SUAL SORULUR?
35 - KABİRDE YALAN BEYAN VE ÖVGÜ
36 - KIYAMET ÜÇ TÜRLÜDÜR
37 - BÜYÜK KIYAMETİN BAZI HALLERİ
38 - KIYAMETTE ÜMMET-İ MUHAMMED'İN NEDEN ON BÖLÜK OLACAKLARI
39 - İHLÂS İLE LÂ İLÂHE İLLALLAH DENİLDİĞİNDE GÜNAHLARININ BAĞIŞLANMASI:
GÜNAHLARI AĞIR GELENLER
SIRAT ve CEHENNEM
40 - CEHENNEMİN NEREDE OLDUĞU
41 - CENNETE DÂİR VE HAKKIN İKRAMLARI
42 - İÇKİNİN ZARARLARI
43 - HAK TEÂLÂ'NIN DÜŞMANLARI KİMLERDİR?
44 - GÜNAH-I KEBÂİR (BÜYÜK GÜNAHLAR)
45 - CENNET NİMETLERİ
46 - DÜNYANIN ZARARLARI
Hikâye - BİR KÜP DOLUSU ÖLÜM ACISI
DÜNYA SEVGİSİNE SEBEP OLAN ŞEYLER

TÛLİ EMEL
47 - TEVEKKÜL
48 - RIZKIN DAĞITILMASI
Hikâye
– İBRAHİM (a.s) PEYGAMBER VE KUM DOLU ÇUVALLARIN UN OLMASI
Hikâye – ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ'NİN (k.s) KISSASI
Hikâye – ŞEYHİN TORBASINDAKİ YONGALARIN UN OLMASI
Hikâye – SÜLEYMAN (a.s) PEYGAMBER VE TÜCCARIN KISSASI
Hikâye
– MUSA (a.s) İLE BİR KAFİRİN KISSASI

49 - SABIR VE SABRIN NEV'İLERİ
50 - HZ. EYYÛB ALEYHİSSELAM'IN SABRI
51 - HASTALIKLARA SABIR
Hikâye – PEYGAMBERİMİZ (s.a.v) VE CÂBİR'İN (r.a) KISSASI
Hikâye – MÂŞİTE VE ASİYE HATUNLARIN SABRI
52 - ÖFKEYE SABRETMENİN FAYDALARI
ŞEYTANIN ALLAH'TAN TALEPLERİ
53 - ÖFKEYİ YENMENİN ÇARELERİ VE SEBEPLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
54 - TALİBİN TERBİYESİ
55 - NEFS-İ EMMÂREYE NASIL MUHALEFET EDİLİR?
56 - NEFS-İ EMMÂRENİN KÖTÜ VE ÇİRKİN SIFATLARI
57 - GÖNÜL - İSTİKAMET - FAKİRLİK
58 - İSTİKAMET NEDİR VE KAÇ MERTEBEDİR?
59 - FAKİRLİK
60 - SÛFİLER
61 - ZİKR-İ HÂFİ, ZİKR-İ CEHRİ (SESSİZ VE SESLİ ZİKİR)
62 - AÇLIK NE DEMEKTİR?
63 - VELÂYET ÜÇ KISIMDIR
64 - AÇLIĞIN FAYDALARI
65 - AZ KONUŞMANIN FAYDALARI, ÇOK KONUŞMANIN ZARARLARI
66 - DİLİN ÂFETLERİ
67 - EVLİYÂ'ULLAH DÖRT KISIMDIR
68 - HAK TEÂLÂ DÖRT ŞEYİ, DÖRT ŞEYDE GİZLEMİŞTİR
69 - DİLİN BİR ÂFETİ DE SIR SAKLAMAMAKTIR
70 - YALAN SÖYLEMEK, DEDİKODU VE İFTİRA ETMEK DE DİLİN ÂFETLERİNDENDİR
Hikâye - YALANCI VE OYUNBAZ KÖLE
71 - CENNETE GİREMEYECEK SEKİZ TÂİFE KİMLERDİR?
72 - GIYBET VE İFTİRA
73 - ORUCU VE ABDESTİ BOZAN DÖRT ŞEY
74 - DEDİKODU DÖRT TÜRLÜDÜR
75 - UYKU - AZ UYUMANIN YARARI, ÇOK UYUMANIN ZARARI
76 - UYKUNUN ÇEŞİTLERİ
77 - MÜHİM BİR İHTAR
78 - RUH-İ HAYVANÎ VE RUH-İ İNSANÎ
79 - YOLUN BAŞINDA OLAN TALİPLERİN (MÜBTEDİLERİN) UYKUSU
80 - UYANINCA YAPILACAK İŞLER
81 - UZLET ETMENİN YARARI, HALKA KARIŞMANIN ZARARI
82 - HİKÂYE (RESUL-İ EKREM'İN HIRKASI)
83 - UZLETİN ÇEŞİTLERİ VE MERTEBELERİ
84 - İHLÂS VE RİYÂ
85 - NEFSİN ÜMİDİNİ KESMEK
86 - RİYÂ EHLİNİN İKİ MUSİBETİ
87 - RİYADAN KURTULMANIN YOLU
88 - HALVETTEN HALK İÇİNE ÇIKMANIN YOLU
89 - ŞÜKÜR
90 - ETKİYA
91 - ZİKRULLÂH
MANSUR'UN ENEL-HAK DEMESİ
92 - BEŞERÎ SIFATLARIN FÂNİ OLMASININ ALÂMETLERİ
93 - SEMÂ ÜÇ NEV'İDİR
94 - MÜRŞİD-İ KÂMİLİN ÖNEMİ
95 - MÜRŞİD-İ KÂMİL NEDEN GEREKLİDİR
96 - MÜRŞİD-İ KÂMİLİN VASIFLARI
97 - ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ'NİN ZAMANA ve MEKÂNA TASARRUFU
98 - MÜRİDİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN BEŞ ŞART
99 - TEVBE - TELKİN - İRADET - HALVET - ÇİLE NE DEMEKTİR?
100 - TEVBENİN ŞARTLARI
101 - HIRKA-İ İRÂDET VE HIRKA-İ TEBERRÜK
TEBERRÜK HIRKASI
102 - TÂRİK VE MEŞREP İKİ NEV'İDİR
Hikâye
Hikâye
103 - TESLİM NE DEMEKTİR?
104 - ŞEYHLER ÜÇ NEV'İDİR
HUZURDAN KOVULAN DERVİŞİN HİKÂYESİ
105 - MÜRİDİN EDEBİ NASIL OLMALIDIR?
Hikâye – İBRAHİM BİN ETHEM'İN KOVULUŞU VE KARARLILIĞI
Hikâye – ABDÜLKADİR GEYLÂNİ VE MUHABBET KUŞUNUN GAGASINDAKİ İP
106 - GÜZEL AHLÂK
Hikâye – HARAMİLERE KARIŞAN DERVİŞ
107 - EDEBİN DİĞER ÇEŞİTLERİ
108 - ZİKİR VE TELKİN
109 - HALVET
Hikâye – ZÂKİRİN ÖLDÜKTEN SONRA KONUŞMASI
FAHR-İ KÂİNAT’IN ÇİLEHANEDE HALVET ETMESİ
110 - RABBİMİ RABBİMLE BİLDİM
111 - NÂSİHAT
EVRÂD-I-ŞERİFE-İ-KADİRİYYE
EVRÂD-I ŞERİFE-Î-KADİRİYYE ŞERHİ VE TERCEMESİ