H


O


Ş


G


E


L


D


İ


N


İ


Z

       

 

YOL

 

Yollar ayırdı bizi, ayrılış noktasında,

Ömür tükeniverdi, yılların ortasında,

Zamanı tutamadık, dünü unutamadık

Dikenlere boğulduk, güllerin ortasında.

 

Yol durdu biz yürüdük, hedefe varasıya,

Kimi perişan düştü, yolların ortasında,

Menzile vardı kimi, alnının akı ile,

Kimisi rüsva oldu, kulların ortasında.

 

Yol artık rahat bırak, çekiliver önümden,

İsterse kalsın tenim, sellerin ortasında,

Nasılsa biteceksin, ayrılacağız bir gün,

Sessizce gideceğim, kolların ortasında.

 

Necati AKSU

 

 

 

AŞK

 

Aşk imiş varlığa sebep,

Dünyanın çarkı aşk imiş.

Aşk imiş, gayrisi serap,

Gerçeğin farkı aşk imiş.

 

Aşk imiş gözlerin nemi,

Yüreğin közü aşk imiş.

Aşk imiş tufanda gemi,

Nebi'nin sözü aşk imiş.

 

Aşk imiş ateşin narı,

Güneşin nuru aşk imiş.

Aşk imiş insanın varı,

Eflakın turu aşk imiş.

 

Aşk imiş akışı suyun,

Dağın dumanı aşk imiş.

Aşk imiş, kalanı oyun,

Bekr'in imanı aşk imiş.

 

Aşk imiş bal, arı, çiçek,

Bülbülün âhı aşk imiş,

Aşk imiş bilinmez gerçek,

Aşkın izâhı aşk imiş.

 

Aşk imiş kalbin atışı,

Tenin sıcağı aşk imiş.

Aşk imiş ömrün bitişi,

Kabir kucağı aşk imiş.

 

 Necati AKSU

 

 

 

 

 

 

MÜRŞİDİM

 

Gölgesiyle beslendiğim,

Tevekkülle yaslandığım,

İrşadıyla uslandığım,

Gül yüzlü efendim benim.

 

Evradıyla süslendiğim,

Darda iken seslendiğim,

Hasretiyle hislendiğim,

Gül yüzlü efendim benim.

 

Can suyuyla ıslandığım,

Varmayınca paslandığım,

Otağında üslendiğim,

Gül yüzlü efendim benim.

 

 

Necati AKSU

 

 

EFENDİMİZ

Var oluşun evveli,

İns ü cin Peygamberi,

İki cihan Serveri,

Muhammed Mustafa’dır.

 

“Levlake Levlak…” şanı,

“Kabe Kavseyn…” Sultanı,

Ol hidayet Burhanı,

Muhammed Mustafa’dır.

 

Semada adı Ahmed,

Yeryüzünde Muhammed,

Âlemler üzre Rahmet,

Muhammed Mustafa’dır.

 

Gönüllerin tabibi,

Ala Refik talibi,

Liva-ül Hamd sahibi,

Muhammed Mustafa’dır.

 

Allah’ın Sevgilisi,

Velilerin Velisi,

Kâinat Efendisi,

Muhammed Mustafa'dır.

 

Necati AKSU

 

 

DUA

    

Yâ Rabbi! Ölmeden öldür,

Nefs-i mutmâinne oldur,

Son nefesimizde güldür,

Rahmetine kandır bizi.

 

Cemâline müştak kul et,

Hasretinle yandır bizi.

             

Niyyetimizi kıl hayır,

‘Ene’mizi ‘yok’a doyur,

Nefis merkebinden ayır,

Aşk atına bindir bizi.

 

Tevâzu bağında gül et,

Kibr dağından indir bizi.

             

Didârından mahrum etme,

Mâsiva mezbelesinde tutma,

Kahredip Cehennemine atma,

Cennetine kondur bizi.

 

Cümle âzamızı dil et,

Zikr balına bandır bizi.

             

Günahlarımıza bakma,

Affet ayrılıkla yakma,

Nefsimiz ile bırakma,

Ahmed’ine döndür bizi.

 

İştiyak oduyla kül et,

Vuslatınla söndür bizi.

 

Necati Aksu

          

GÜLÜM

Gel deyince mukadder ses,

Durur vakit, durur nefes,

Hazırlanır toprak kafes,

Ömür faslı biter gülüm.

 

Devranı durdurur Fâil,

Âlem o ân olur zâil,

Cana göz kırpar Azrâil,

Oyun sona yeter gülüm.

 

Gelir hasat, olur harman,

Bedende tükenir derman,

Duyulur ezeli ferman,

Ecel sûru öter gülüm.

 

Râm olur her şey kadere,

Rüya biter birdenbire,

Gelenler gider ha bire,

Herkes bir gün yiter gülüm.

 

Necati Aksu