MESNEVÎ-İ ŞERİF DİNLE

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.)
Düzenleyen: Dr. Necati Aksu


Mesnevî-i Şerif'in dili Farsçadır.
Sitemizde okuduğunuz ve dinlediğiniz Mesnevî, birbirinden farklı iki Türkçe tercümeye aittir.


Seslendiren Metin Köse'ye teşekkür ederiz.

necatiaksu@hotmail.com.tr

I. CİLT

Dinle!
Gerçek aşk
İki şarabın farkı
Ahmed'e doğru '1'
Ahmed'e doğru '2'
Tevekkül mü? Çalışmak mı?
Hz. Ömerin kerâmeti
Şeytan Adem'e (a.s.) neden secde etmedi?
Tâcirin hikâyesi
Benliğin şımartılması
'Maşallah kan' sözünün tefsiri
Çenk çalan ihtiyar
Yağmurun sırrı
Kadının fendi '1'
Salih peygamberin devesi
Kadının fendi '2'
Pir kimdir? Pir‘in sıfatları
Perişanlıklar ikilikten doğar
Aslan'ın adaleti
Kılıç sapını kesebilir mi?
Vahyin ışığı
Gururun akıla oyunu
Gönül mü Allah'dır / Allah mı gönül?
Gündüzü geceleyin ara
Hz. Ali’ye göre büyük savaş

II. CİLT

Neden gecikti?
Bir bilene sormalı
İsa'dan ten diriliği arama
La havle
Cahilin sevgisi
Helva satan çocuk
Eşşek gitti
İflası sabit oluncaya kadar
Ölen mi öldüren mi?
Padişahın iki köleyi sınaması
Viranedeki doğan
Lokman'ın sınavı
Hüdhüd ile Belkıs
Musa Peygamber ve çoban
Ağıza kaçan yılan
Hasta hatırı
Bir akıllı arıyorum
İblisten dost olur mu?
Aykırı gidiş
Kendi ayıbını göremeyince
İhtiyarlıktan
Nişâneleri okumak
Süvâriden korkan okçu
Kuru akıl neye yarar
İbrahim Ethem’in kerameti
Seccadesiz namaz
Gemideki derviş
Yahya Peygamberin İsa Peygambere secdesi
Hayat ağacı

III. CİLT

Üç sünnettir
Fil yavruları
Günahsız ağız
Köylünün fendi
Seba'lılar ve nimetten azmaları
Doğanın kazları ovaya çağırması
Darvan'lıların hikâyesi
Kendini bilmezliğin sonu
Harut'la Marut'un hikayesi
Firavun'un rüyası
Nefsinizi öldü sanmayın
Karanlıktaki fil
Küfre razı olmak küfürdür
Hayret
Tembelin dileği
Mesnevî'ye dair
Bilginin iki kanadı vardır, şüphenin ise tek
Dağda halvet eden dervişin hikâyesi
Görebilen göz
Rızâ makamına ulaşanlar
Ahmaklardan dağa kaçış
Peygamberlerden mucize isteği
Sofinin boş sofraya sevdalanması
Mukallidin imânı korku ve ümittir
Çöldeki Arap kervanı
Bunalma bir şeye hak kazanmış olmaya şahittir
Hayvanların dilleri
Hamza'nın savaşa zırhsız girmesi
Alışverişte aldanmamanın çaresi
Su uyur düşman uyumaz
Aşıklar için can vermek kolaydır
Şeytan'ın şeytanlığı
Kuran'ın zahiri ve içyüzü
Mesnevî'yi kınayana cevap
Zıtların çekimi

IV. CİLT

Aydan parlak
Vâiz
Âşığın ahmaklığı
Kötülük bir tohumdur
Sınama
Mescid-i Aksa
Hâlin verdiği
İnsan âlemdir
Belkıs'ın hediyesi
Koruyan adalettir
İbrahim Ethem'in göçü
Putların secdesi
Şaire padişahın ihsanı
Devin Süleymanlığı
Ahmağa verilecek cevap susmaktır
Kölenin şikâyeti
Arifin gıdası
Dert ve elem kokusu
Ebuyezid'in müjdesi
Peygamber takdiri
Bahis
Gökler yerler ve ikisi arasındakiler
Söz manayı açar mı örter mi?
Hz. Musa'nın Allah'a sorusu
Katır ve deve
Nil'in suyu
Zülkarneyn'in Kaf Dağı ziyareti

V. CİLT

Yıldızların nûru
Kesilesi kuşlar
İnananın kâfirden farkı
İbâdetlerin tanıklığı
Ölüyü dirilten yemek
Yırtık cübbe
Tavus kuşu
Gözyaşı bedava
Güneşte yok olmak
Ahırdaki ceylan
Yedi öküz
Allah'a gözyaşı
Şehvetin sonu
Şüphe
Adem'in yaratılışı
Eyaz'ın definesi
Zahidin karısı
Nasuh tevbesi
Eşek, tilki ve aslan
Bilgiler emen zahid
Dâvet
Bu ne yaman çelişki
Kibir
Konuk evi
Şehit olmak
Ay yüzlü
Emrin lezzeti

VI. CİLT

Dâvet
Hintli kölenin aşkı
Eyaz'ın aklı
Çayırlıktaki kuş
Sevgilinin sözü
Ölmeden önce ölmek
Aşûre günü
Sahur davulu
Hazreti Bilal aşkı
Hilâl'in hastalığı
Kocakarı hikayesi
Ayıpları örten hekim
Define yıkık yerdedir
Zaman yapraklarındaki giz
Kazanmadan rızk dileyen yoksul
Hasan-ı Harakanî’ye ait hikâye
Üç yolcu
Tirmiz Padişahı
Fare ile kurbağa
Sultan Mahmut
Ölü; yaşadığı halde ölen kişidir
Adın Ömer ise
Bey'in güzel atı
Padişahın üç oğlu